Introduction

W imieniu zespołu projektowego MooDFOOD pragnę Pani/u podziękować za poświęcenie czasu na wypełnienie tej ankiety. Nie powinno to Pani/u zająć więcej niż 10 minut. Dzięki Pani/a odpowiedziom będziemy mogli opracować najlepszy sposób rozpowszechniania wniosków z naszych badań.

Celem projektu MooDFOOD jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób psychologia, styl życia i środowisko wpływają na powiązania między dietą a depresją. Projekt, który jest prowadzony od pięciu lat, powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i obejmuje szereg rozległych badań prowadzonych przez multidyscyplinarne konsorcjum w dziewięciu krajach europejskich. Agenda badań obejmuje losowe, kontrolowane badania interwencyjne, metaanalizę dowodów, obserwacyjne badania behaworialne oraz badanie kwestii związanych ze stabilnością potencjalnych interwencji dietetycznych. Zintegrowane wyniki badań zostaną opublikowane wkrótce.

Może Pan(i) udostępnić kwestionariusz wszystkim osobom, które wyrażą zainteresowanie udziałem w ankiecie oraz będą się chciały dowiedzieć czegoś więcej na temat projektu MooDFOOD i jego wyników. Pani/a odpowiedzi będą traktowane jako ściśle poufne.

Więcej informacji na temat projektu MooDFOOD można znaleźć na stronie MooDFOOD: www.moodfood-vu.eu  

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego kwestionariusza lub innych spraw prosimy o kontakt z Jessie Pullar, osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie odżywiania w MooDFOOD: j.m.pullar@amc.uva.nl

Uwaga: niniejszy kwestionariusz został przetłumaczony z języka angielskiego, przepraszamy za wszelkie nieścisłości, które wystąpiły w trakcie procesu

T