Beskrivelse av spørreunder

Vi vil gjerne få stille deg noen spørsmål for å lære mer om arkivbrukere over 60 år. Målet for undersøkelsen er å få bedre kunnskap om brukerne av arkivmateriale. De norske svarene inngår i en europeisk undersøkelse som gjennomføres av arkivinstitusjoner som deltar i det EU-finansierte prosjektet "European Digital Treasures". Resultatene skal brukes til å forbedre institusjonenes tjenester. Norsk partner er Arkivverket.

Hvis du er en arkivbruker over 60 år vil vi sette stor pris på om du tar deg tid til å svare på denne undersøkelsen. Vi tror du vil bruke 5-10 minutter på å besvare den.

Din deltakelse vil være et viktig bidrag for å styrke de tjenestene til arkivinstitusjonene, og for å styrke samarbeidet mellom brukerne og arkivinstitusjoner i den digitale tidsalder.

Som en del av undersøkelsen ønsker vi også å be om mer informasjon om deg for å kunne inkludere ulike sosiale faktorer (alder, utdanning, nasjonalitet) i resultatene våre for å kunne forbedre evalueringen.

Spørreundersøkelsen er anonym, og du trenger ikke å gi oss navnet ditt. Det er heller ikke nødvendig med noen form for påmelding for å delta.

Før du sender inn svarene dine, får du en mulighet til å gjennomgå dem i en samlet visning av alle svarene. Der kan du gjøre endringer om du ønsker det.

 NB! Undersøkelsen er åpen til 15. desember 2019.

I forbindelse med en spørreundersøkelse har du rett til informasjon om samt sletting av dine personopplysninger i samsvar med personvernreglene. Du kan trekke tilbake din samtykkeerklæring når som helst. Etter tilbakekalling vil dataene dine bli slettet.

Question Title

* 1. Databeskyttelsesavtale

0 av 17 besvart
 

T