* 1. Quý vị có liên hệ với thanh tra y tế của mình khi quý vị có thắc mắc về an toàn thực phẩm không? Vì sao liên hệ và vì sao không liên hệ?

* 2. Điều gì sẽ giúp quý vị đạt điểm số cao hơn trong đợt kiểm tra? Quy trình kiểm tra có thể được cải thiện bằng cách nào?

* 3. Quý vị có hiểu Quy định về Thực phẩm của Thành phố và Tiểu bang không? Điều gì sẽ giúp quý vị hiểu Quy định về Thực phẩm rõ hơn?

* 4. Có video đào tạo về an toàn thực phẩm, nhật ký tự kiểm tra và bản ghi nhiệt độ trên trang web của Thành phố. Quý vị đã sử dụng chúng chưa? Chúng có ích không?

* 5. Sở Y tế muốn vinh danh các doanh nghiệp đã nỗ lực trong thực hành xử lý thực phẩm an toàn và có kết quả kiểm tra y tế tuyệt vời. Quý vị có ủng hộ Thành phố nêu tên các doanh nghiệp có kết quả kiểm tra tuyệt vời trên Twitter hoặc Facebook không?

* 6. Quý vị muốn nhận thông tin về kiểm tra và an toàn thực phẩm bằng cách nào?

* 7. Sở Y tế Minneapolis có thể cải thiện việc gì?

* 8. Sở Y tế Minneapolis đang làm tốt việc gì?

* 9. Điều gì khiến quý vị tự hào về nhà hàng của mình? Vì sao quý vị làm chủ nhà hàng?

* 10. Vui lòng mô tả nhà hàng của quý vị: Loại thức ăn, số nhân viên, số chỗ ngồi.

T