Upitnik služi istraživanju o financiranju i vrednovanju neformalnih obrazovnih programa koje provode organizacije civilnog društva. Upitnik je anoniman i rezultati će biti zbirno prikazani u analizi istraživanja, a ime organizacije koje vas pitamo na početku sluzi samo kao jamac autentičnosti odgovora. Cilj ovog istraživanja je identificirati glavne jakosti i slabosti u pristupu finanaciranju i izazove u postojećem sustavu financiranja i vrednovanja organizacija civilnog društva koje provode neformalne obrazovne programe. 

Na temelju rezultata ovog istraživanja izradit ćemo smjernice za poboljšanje financiranja i vrednovanja organizacija civilnog društva koje se bave neformalnih obrazovnih programaima. Smjernice su namjenjene i bit će predstavljene donatorima, donositeljima odluka i svima koji sudjeluju u procesu vrednovanja neformalnih obrazovnih programa.
 
Za popunjavanje upitnika potrebno je 10-15 minuta.
 
Hvala na sudjelovanju.
 
Za sva dodatna pitanja, možete nam se javiti na: kontakt@kucaljudskihprava.hr
 
Upitnik je izrađen u sklopu projekta SKOCKANO – standard kvalitete organizacija civilnog društva kostruktivno angažiranih u neformalnom obrazovanju, koji je podržan s 199.000,00 € financijske podrške kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog upitnika isključiva je odgovornost Kuće ljudskih prava Zagreb i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.
 
 

 
 
 

Question Title

* 1. Ime organizacije:

Question Title

* 2. Vaša pozicija/radno mjesto u organizaciji:

Question Title

* 3. Molimo označite primarno (samo jedno) područje bavljenja organizacije.

Question Title

* 4. Molimo odaberite još jedno ključno područje vašeg djelovanja, a upišite u kućicu ostala područja ukoliko ih imate.

Question Title

* 5. Koliko je zaposlenih u Vašoj organizaciji, u prosjeku, u posljednje tri godine?

Question Title

* 6. Koliko dugo djeluje Vaša organizacija?

Question Title

* 7. Jeste li u prošle 3 godine provodili neformalne obrazovne programe (NOP)?

Question Title

* 8. Koje od oblika financiranja NOP-a ste primjenjivali u posljednje 3 godine?

Question Title

* 9. Prijavljujete li češće NOP kao samostalni projekt ili program ili aktivnosti unutar projekta?

Question Title

* 10. Naplaćujete li sudjelovanje u NOP u obliku participacije korisnika ili sličnim modelima?

Question Title

* 11. Od javnog financiranja, koje od razina financiranja su najčešći donator vaših NOP?

Question Title

* 12. Koji od donatora, programa ili fonda su financirali Vaše NOP u posljednje 3 godine? Molimo da u odgovarajuću kućicu upišete x ili traženi odgovor.

Question Title

* 13. Molimo navedite 1-3 ključna donatora vaših NOP u posljednje 3 godine.

Question Title

* 14. S kojim institucijama najčešće surađujete u planiranju i provedbi NOP-a? (Moguća su maksimalno tri odgovora)

Question Title

* 15. Ocijenite tvrdnje od 1-5, pri čemu je 1 uopće se ne slažem, a 5 u potpunosti se slažem

  1 - Uopće se ne slažem 2 - Ne slažem se 3 - Niti se ne slažem niti se slažem 4 - Slažem se 5 - U potpunosti se slažem
Nemamo problema u namicanja sredstava za NOP koje provodimo
NOP su važan dio našeg djelovanja
Financiranje naših NOP je održivo
Postoje raznovrsni izvori financiranja za NOP
Perspektiva za razvoj naših NOPa je pozitivna
Perspektiva za financiranje NOPa je pozitivna
Prepoznajemo podršku donatora razvoju NOPa

Question Title

* 16. Kako biste ocijenili od 1-5 suradnju sa sljedećim donatorima, fondovima i programima (ako se niste susretali s njima, označiti N/A)

  1 - nedovoljna suradnja 2 - dovoljna suradnja 3 - dobra suradnja 4 - vrlo dobra suradnja 5 - odlična suradnja N/A
Nacionalna Zaklada za razvoj civilnog društva
Ministarstva
Središnji državni ured za mlade
Gradovi
Županije
Ured za udruge Vlade RH
Europski Socijalni Fond
Erasmus
Drugi Europski fondovi
Drugi Europski programi
Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norvške u okviru EGP grantova

Question Title

* 17. Što za vas predstavlja najveći izazov u suradnji s donatorima koji financiraju Vaše NOP?

Question Title

* 18. Što predstavlja najveći izazov za financiranje NOP-a općenito?

Question Title

* 19. Što predstavlja najveći izazov za provođenje NOP-a?

Question Title

* 20. Što je ključno za daljnji razvoj NOP-a u vašoj organizaciji?

Question Title

* 21. Ako želite sudjelovati u fokus grupama vezano uz isto istraživanje, ostavite nam Vaš kontakt.

T