Screen Reader Mode Icon
Анкета за управление на бедствия е анкета, която събира информация за ефектите от бедствия и кризи върху общностите, и стъпките, които те предприемат, за да реагират на бедствия, и как те намаляват риска. Целта на анкетата е да идентифицира нивото на обществена осъзнатост относно бедствията и процедурите, които се следват, за да се реагира на бедствия. 

Бедствието е внезапно събитие, което пречи на функционирането на обществото и причинява човешки, материални, икономически и екологични щети. Бедствието често е причинено от инцидент, но често зад него може да стои човешки фактор.

Управлението на бедствията означава координация и управление на ресурси и задължения. То включва процедурите, които една нация може да реализира, за да защити колкото се може повече животи и имущество. Има различни форми на бедствия, като наводнения, суша, урагани, торнадо, горски пожари, земетресения, цунами, изригване на вулкани, епидемии и т.н. Едно такова изследване може да помогне да се обяснят колко хора имат знания за управлението на бедствия и могат да бъдат образовани за справяне с различни форми на бедствия. То ще помогне и да разберем колко знания трябва да бъдат генерирани, за да могат повечето хора да бъдат подготвени за бедствия. 


Бедствията могат да са трагични и да имат значителни ефекти. Те може да оставят следи от наранявания, смърт, загуба на добитък, загуба на имущество и икономически щети. Инцидентът с най-висок брой жертви в историята е цунамито на 26 декември 1980 в Югоизточна Азия, което убива 220 000 души. Например през 2017 г. 335 бедствия са имали негативно влияние върху 95,6 млн души, от тях 9697 жертви и икономически загуби, оценени на 335 млрд. долара. В Азия, повечето бедствия са наводнения и бури, които са 44 % от всички бедствия, 58 % от всички жертви и 70 % от всички засегнати хора. Въпреки всичко това, САЩ страдат от най-големи икономически щети, които представляват 88 % от щетите от 94 бедствия. 

В Европа между 1998 и 2009 г. бедствия причиняват смъртта на 100 000 души и засягат живота на 11 млн. Част от тях са екстремните температури. Например през 2003 от тях умират 70 000 души. Земетресенията са причинили щети за 29 млрд. евро. 


Следват въпроси, чиято цел е да съберат информация за знанията на хората относно управление на бедствия и подготвеността им за такива.

Question Title

* 1. Какъв е полът Ви?

Question Title

* 2. На колко години сте?

Question Title

* 3. От кой вид бедствие се тревожите най-много?

Question Title

* 4. Какво сте направили, за да се подготвите за потенциални бедствия?

Question Title

* 5. Какво можете да направите, за да намалите щетите от природно бедствие?

Question Title

* 6. Подготвили ли сте следните неща в случай на извънредна ситуация или бедствие?

Question Title

* 7. Според Вас, как общността Ви ще получава информация относно бедствие или извънредна ситуация?

Question Title

* 8. Следните помагали ли са на Вас или Вашата общност да подготвите план за реакция при бедствия?

Question Title

* 9. Доколкото знаете, какъв е приблизителният брой на жителите на Вашата община?

0 of 9 answered
 

T