Screen Reader Mode Icon

1. Anket ve soru formu

T.C. Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içerisinde EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından “Dijital Ticaretin desteklenmesi için Yasal Reform” Projesi başlatılmıştır.
 
Projede referans olarak UNCITRAL (Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) tarafından hazırlanan "Devredilebilir Elektronik Kayıtlara İlişkin Model Kanun" (MLTER - Model Law on Electronic Transferable Records) esas alınmıştır.
 
Ankete vereceğiniz cevaplar, Ülkemizin dijitalleşmesi faaliyetlerine önemli katkı sağlayacaktır. Yanıtlarınız anonim kalacak, sizinle veya kuruluşunuzla izlenebilir bağlantısı olmayacaktır.
 
Ankette 29 soru bulunmaktadır ve tamamlanması yaklaşık 15-20 dakika sürebilir.
 
Ankete veya arkasındaki çalışmaya dair herhangi bir sorunuz varsa lütfen Proje Danışmanı T3i Partner Network'ten  Meral Sengöz ile iletişime geçiniz. (meral.sengoz@t3ipartner.network)

Question Title

* 1. Aşağıdakilerden hangisi işinizi en iyi şekilde açıklamaktadır?

Question Title

* 2. Geçtiğimiz mali yılda kurumunuzun toplam geliri/karı yaklaşık olarak ne kadardı?

Question Title

* 3. Kuruluşunuzun geçtiğimiz mali yılda yaklaşık kaç çalışanı vardı? 
Lütfen tam sayıları kullanınız

Question Title

* 4. Son mali yılda iş hacminizin ne kadarlık kısmı dış ticaretin finansmanı fonksiyonlarından oluştu?

Bu anketin amacı kapsamında, ticaretin finansmanı; akreditifler, ticari kredi sigortaları, ihracat/ithalat faturası finansmanı, emtia ticareti finansmanı, tedarik zinciri finansmanı, alacak finansmanı, faktoring, kıymetli evrak iskontosu (örneğin, poliçe, bono) ve banka garantileri gibi ticareti kolaylaştıran çeşitli nakdi ve gayri nakdi araçları kapsar. Bunlar aracılığı ile riskleri azaltır, ödeme güvenliğini sağlar ve alıcı ile satıcı arasındaki mal veya hizmet akışı desteklenir.

Question Title

* 5. Aşağıdaki dış ticaretin finansmanı ürünlerinden hangilerini müşterilerinize sunuyorsunuz?

Bu anketin amacı kapsamında, ticaretin finansmanı; akreditifler, ticari kredi sigortaları, ihracat/ithalat faturası finansmanı, emtia ticareti finansmanı, tedarik zinciri finansmanı, alacak finansmanı, faktoring, kıymetli evrak iskontosu (örneğin, poliçe, bono) ve banka garantileri gibi ticareti kolaylaştıran çeşitli nakdi ve gayri nakdi araçları kapsar. Bunlar aracılığı ile riskleri azaltır, ödeme güvenliğini sağlar ve alıcı ile satıcı arasındaki mal veya hizmet akışı desteklenir.

Question Title

* 6. Dış Ticaretin finansmanı hacminizin ne kadarı aşağıdaki ürünlerden oluşuyor?

Bu anketin amacı kapsamında, ticaretin finansmanı; akreditifler, ticari kredi sigortaları, ihracat/ithalat faturası finansmanı, emtia ticareti finansmanı, tedarik zinciri finansmanı, alacak finansmanı, faktoring, kıymetli evrak iskontosu (örneğin, poliçe, bono) ve banka garantileri gibi ticareti kolaylaştıran çeşitli nakdi ve gayri nakdi araçları kapsar. Bunlar aracılığı ile riskleri azaltır, ödeme güvenliğini sağlar ve alıcı ile satıcı arasındaki mal veya hizmet akışı desteklenir.

  75% den fazla 50%-74.99% 25%-49.99% 25% den az Uygulanabilir değil
İşletme sermayesi çözümleri (Ticari krediler dahil)
KTMH- Overdrafts
Emtia Finansmanı (structured trade products dahil)
Döviz alım satımı ve hedgeleme hizmetleri
Akreditif
Alacak ve/veya borç finansmanı (tedarik zinciri finansmanı)
Factoring/forfaiting or fatura iskontosu
Bilmiyorum

Question Title

* 7. Aşağıdaki ürünlerde müşteriyle ilk iletişimden anlaşma sağlanan işlemin tamamlanmasına kadar olan süreç yaklaşık kaç gün sürmektedir? Lütfen gün olarak tam sayı giriniz.

Bu anketin amacı kapsamında, ticaretin finansmanı; akreditifler, ticari kredi sigortaları, ihracat/ithalat faturası finansmanı, emtia ticareti finansmanı, tedarik zinciri finansmanı, alacak finansmanı, faktoring, kıymetli evrak iskontosu (örneğin, poliçe, bono) ve banka garantileri gibi ticareti kolaylaştıran çeşitli nakdi ve gayri nakdi araçları kapsar. Bunlar aracılığı ile riskleri azaltır, ödeme güvenliğini sağlar ve alıcı ile satıcı arasındaki mal veya hizmet akışı desteklenir.

Question Title

* 8. Uluslararası ticaretin finansmanında aşağıdaki devredilebilir (ciro edilebilir) araçlardan hangilerini kabul ediyor ya da öneriyorsunuz ?

Question Title

* 9. Uluslararası ticaret finansmanı işinizin kabaca ne kadarı aşağıdaki finansal araçlarla destekleniyor (%)?

  75%'den fazlası 50%-74.99% 25-49.99% 25%'den azı Bilmiyorum/uygulanabilir değil
Konşimentolar
Poliçeler
Bonolar
Diğer (gemi teslim emirleri, sigorta poliçesi, hamiline tahvil, depo makbuzları)

Question Title

* 10. Aşağıdaki kıymetli evrakın her birinin işleme alınması yaklaşık kaç adam gün zaman alıyor?

Question Title

* 11. Aşağıdaki belgelerin "dijital eşdeğerlerini " ne ölçüde kullanıyorsunuz?

  Hiç Nadiren Bazen Sıklıkla Her zaman
Konşimentolar
Poliçeler
Bonolar
Diğer (gemi teslim emirleri, sigorta poliçesi, hamiline tahvil, depo makbuzları)

Question Title

* 12. Aşağıdaki kıymetli evrakların herhangi birini veya tamamını dijitalleştirme arayışınız var mı?

  Evet Hayır Uygulanabilir değil
Konşimentolar
Poliçeler
Bonolar
Diğer (gemi teslim emirleri, sigorta poliçesi, hamiline tahvil, depo makbuzları)

Question Title

* 13. Gelecek 5 yıl içinde uluslararası ticaretin finansmanı hizmetinizin tamamının veya bir kısmının dijitale dönüşmesini bekliyor musunuz?

Question Title

* 14. Gelecek 5 yıl içinde aşağıdaki deviredilebilir enstrümanlardan herhangi birini dijitale dönüştürmeyi düşünür müsünüz?

Question Title

* 15. Ticaretin finansmanı işinizin daha fazla dijitalleşmesi yönünde sizi  sınırlayan nedenler aşağıdakilerden hangileri olabilir?   1-5 arasındaki ölçekte değerlendirir misiniz?

  Önemsiz Çok önemli değil Ne önemli ne de önemsiz  Önemli Çok önemli
Maliyetler çok yüksek
Şu anda teknolojik bant genişliğine sahip değiliz
Müşterilerimizden daha fazla dijitalleşme talebi gelmiyor
Dijital ticaretin finansmanının kullanımına dair yasal sorunlar
Diğer
Yukarıdakilerin hiçbirisi

Question Title

* 16. Kıymetli evraklar (mesela, konşimento, poliçe ve bonolar) bakımından daha fazla dijitalleşmenizi sınırlayan nedenleri, aşağıda 1-5 arasındaki ölçekte değerlendirir misiniz?

  Önemsiz Çok önemli değil Ne önemli ne de önemsiz Önemli Çok önemli
Maliyetler çok yüksek
Şu anda teknolojik bant genişliğine sahip değiliz
Müşterileriden daha fazla dijitalleşme talebi gelmiyor
Dijital ticaretin finansmanına dair yasal sorunlar
Diğer
None of the above

Question Title

* 17. Alıcılar ve satıcıların dijital teknikleri kullanmasını mümkün kılan bir yasal değişiklik dijitalleşme sürecinizi hızlandırabilir mi? (örneğin, elektronik imzalar, dijital belgeler hazırlama ve işleme alma)

Question Title

* 18. Alıcılar ve satıcıların dijital kıymetli evrak kullanmasını mümkün kılan bir yasal değişiklik dijitalleşme sürecinizi hızlandırabilir mi?

Question Title

* 19. Aşağıdaki kıymetli evrakların dijitale dönüştürülmesi halinde uluslararası ticaretin finansmanı faaliyetlerinizde kabaca  % kaç zaman tasarrufu sağlarsınız?

Question Title

* 20. Aşağıdakilerden hangilerinde maliyet tasarrufları sağlaması en olasıdır?

  Evet Hayır
Manuel süreçlerde azalma
Daha kısa geri dönüş süresi
Taraflar arasında daha geliştirilmiş iletişim ve koordinasyon
Alıcı ve satıcı arasındaki anlaşma koşullarında/fiyatlamada daha fazla şeffaflık
Dokümanlar arasında daha fazla uyumluluk
Daha fazla standardizasyon ve birlikte işlerlik (interoperability)
Dolandırıcılığı azaltma
Hatalı işlem riskini kontrole alabilme
Risk azaltma

Question Title

* 21. Ticaretin ve kıymetli evrakın daha fazla dijitalleşmesinden en çok fayda sağlayabilecek müşteriler hangileridir?

  Trade finance Negotiable instruments
Mikro işletmeler (0-9 Çalışan)
Küçük İşletmeler (10-49 Çalışan)
Orta Ölçekli İşletmeler (50-249 Çalışan)
Büyük Ölçekli İşletmeler(250 ve fazlası Çalışan)

Question Title

* 22. Ticaretin ve kıymetli evrakın daha fazla dijitalleşmesi sağlanabilseydi, şu anda hizmet veremediğiniz hangi iş alanlarına ulaşabilirdiniz?

Question Title

* 23. Kıymetli evrakın dijitalleşmesi sayesinde aşağıdaki hangi alanlarda gelişmeler sağlanabilir?

Question Title

* 24. Aşağıdaki ürünlerden hangileri kıymetli evrakın dijitalleştirilmesinden en büyük faydayı sağlayacaktır?

Question Title

* 25. Dijitalleşme sağlansaydı, aşağıdaki spesifik alanlara muhtemel maliyet etkisi nasıl olurdu?

1-5 arasındaki bir ölçekte değerlendiriniz.
(1 = önemli ölçüde daha az pahalı, 3 = maliyet açısından nötr ve 5 = önemli ölçüde daha pahalı)

  Çok daha az pahalı Daha az pahalı  Maliyetler aynı kalırdı Daha pahalı Çok daha pahalı
Cirosu 10 milyon TL'nin altında olan işletmelere destek sağlama
İşletme sermayesi Çözümleri
Ticaretin Finansmanı
Ticarete dair Varlık Dağıtımı - Trade asset distribution
Sahtekarlık Yönetimi
Tedarik Zincirinde Şeffaflık
Yatırım yapılabilir varlık sınıfı olarak ticaretin finansmanı - Trade finance as an investable asset class
Yukarıdakilerin hepsi
Diğer
Yukarıdakilerin hiçbirisi

Question Title

* 26. Ticaret finansmanında dijital araçlar kullansaydınız aşağıdakilerin maliyeti nasıl etkilenirdi?

  Maliyetler artar Maliyetler aynı kalır Maliyetler azalır
Dijital çözümler yaratmak için Ar-Ge/inovasyon
Dijital Çözümler Uygulanması
Regülasyonlarla ve Standartlar
Daha karmaşık çözümlerin entegrasyonu
Güvenlik ihtiyaçları
KYC veya AML amaçlı Digital Kimlikler
Ekonomik Ölçeklenebilme Economies of Scale
Manuel görevlerin kaldırılması Removal of manual tasks
Diğer
Yukarıdakilerin hiçbiri

Question Title

* 27. Yılda 500 milyon TL'den az ciroya sahip KOBİ'lere hizmet veriyor musunuz?

Question Title

* 28. KOBİ'lere yönelik ticari finansman hizmetleriniz için esas aldığınız en düşük ciro eşiği nedir? 

Question Title

* 29. Daha fazla dijitalleşme, KOBİ'lere sunduğunuz hizmetlerde size nasıl yardımcı olabilir?

0 of 29 answered
 

T