16-17 Community Member Needs Assessment Vietnamese

 

* 1. Trường  học nào  trong Khu Học Chánh Harrison County gần nơi bạn sinh song?

* 2. Học sinh trong huyện của chúng tôi nhận được một nền giáo dục chất lượng cao.

* 3. Chương trình Giảng dạy văn chương/ chương trình Hướng dẩn giáo viên có hiệu quả * trong trường học của chúng tôi.

* 4. Y tá trường học giúp cải thiện việc học sinh đi học đều  và  thành tích học tập.

* 5. Trường học của chúng tôi có chương trình và tiến trình để giải quyết có hiệu quả việc giáo dục phòng chống học sinh lạm dụng ma túy.

* 6. Các trường của chúng tôi có tiến trình hữu hiệu để giải quyết * việc an toàn trường học.

* 7. Quỹ liên bang được sử dụng có hiệu quả tại các trường học của chúng tôi.

* 8. Giáo viên sử dụng phương pháp giảng dạy giúp học sinh đạt được kiến ​​thức và kỹ năng mà họ đang mong đợi được học.

* 9. Trường học của chúng đang làm một công việc tốt trong việc chuẩn bị học sinh để họ tiếp tục việc học của họ ở mức cao hơn hoặc để gia nhập lực lượng lao động.

* 10. Trường học của chúng tôi đang làm một công việc tốt trong các lĩnh vực sau:

  Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Không đồng ý Mạnh mẽ phủ quyết N/A
Tiếng Anh /Nghệ thuật ngôn ngữ (đọc, viết,nghe, nói)
Toán học
Khoa học
Khoa học Xã hội
Mỹ thuật (âm nhạc, nghệ thuật hiển thị, múa, kịch)
Thể dục
Giáo dục y khoa
Tiếng nước ngoài
Hướng nghiệp / Dạy nghề
Giáo dục

* 11. Trường chúng tôi đang chuẩn bị  cho sinh viên để đối phó với các vấn đề và các vấn đề họ sẽ phải đối mặt trong tương lai.

* 12. Bạn quen thuộc như thế nào với chương trình giáo dục kỹ thuật và  nghề nghiệp  (CTE) cung cấp tại các trường trung học và cấp 2  trong Khu Học Chánh Harrison County?

* 13. Hướng nghiệp và Giáo dục kỹ thuật nên dạy kỹ năng mà học sinh cần để thành công sau khi tốt nghiệp.

* 14. Trường học  Hạt Harrison làm tốt công việc thông báo cho gia đình và học sinh về các lựa chọn nghề nghiệp có sẵn.

* 15. Các lãnh vực nghề nghiệp nào sau đây mà bạn cho là quan trọng đối với trẻ em để chúng  có cơ hội học tập ở trường trung học?

* 16. Các trường của chúng  tích cực thúc đẩy việc liên hệ giữa phụ huynh / giáo viên *

* 17. Trường học của chúng  tôi cung cấp đầy đủ các cơ hội cho phụ huynh tham gia.

* 18. Trường học của chúng tôi có đủ nguồn lực để thực hiện các chương trình nhà nước bắt buộc.

* 19. Chính sách kỷ luật tại trường học của chúng tôi công bang.

* 20. Học sinh có quyền truy cập vào một loạt các nguồn để giúp họ thành công trong học tập của mình, chẳng hạn như công nghệ, trung tâm truyền thông và thư viện.

* 21. Tôi hài lòng với cách học sinh được đối xử bởi * giáo viên và nhân viên.

* 22. Trường của chúng tôi cung cấp môi trường sạch sẽ, duy trì tốt và dễ chịu cho học tập.

* 23. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái để tình nguyện trong bất kỳ trường  học nào trong huyện của chúng tôi.

* 24. Bạn có những góp ý gì  để cải thiện khu học chánh của chúng tôi ?

T