Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu küsitlus

Palun võta 3 minutit küsitlusele vastamiseks, et aidata meil oma suhtluskanalite efektiivsust tõsta. Täname Sind!

Question Title

* 1. Millisest allikast saad enamuse oma teadmistest EMSA tegevuse kohta?

Question Title

* 2. Kas saadud info on olnud piisav?

Question Title

* 3. Milliseid teemasid tuleks põhjalikumalt kajastada?

Question Title

* 4. Kas infot tuleks anda selektiivselt või dubleerida kõikides kanalites?

Question Title

* 5. Milliseid seadmeid kasutad interneti kaudu info leidmiseks kõige enam?

Question Title

* 6. Kui sageli märkad EMSA teavitusi?

Mitte kunagi Kord kuus Iga päev
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Milliseid muudatusi meie infovahetuses pead vajalikuks?

Question Title

* 8. Milline valikutest kirjeldab Sinu suhet EMSAga kõige täpsemini?

T