1. Chestionar de evaluare a buletinului informativ URBACT

 

Acest chestionar este elaborat de Punctul Naţional de Diseminare URBACT în vederea evaluării interesului publicului ţintă pentru buletinul informativ URBACT şi pentru a identifica posibilităţile de îmbunătăţire a conţinutului acestuia. Vă mulţumim pentru contribuţia dumneavoastră!

În România, Punctul National de Diseminare URBACT (PND) având atribuţii de diseminare a informaţiilor privind derularea acestui program, funcţionează în cadrul Direcţiei Generale Dezvoltare Teritorială a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Pe pagina de Internet a PND URBACT (website MDRT) se poate consulta lunar în limba română, începând cu luna octombrie 2009, un buletin informativ transmis de către Secretariatul programului URBACT II, conţinând interviuri, rapoarte şi ştiri din domeniul dezvoltării urbane durabile.

T