1. Анкета

* 1. Вашите данни.

* 2. Каква литература предпочитате?

* 3. По колко време на ден отделяте за четене на любими четива?

* 4. Коя е последната книга, която прочетохте?

T