Styrevalget 2015

Velkommen til årets styrevalg. Vi er stolte over å presentere følgende kandidater, og innstillingen fra styret. Trenger du mer informasjon om kandidatene, kan du besøke vår hjemmeside Grunderskolen Alumni. Godt valg!
Hilsen styret.

Question Title

* 1. Valg av Styreleder

Question Title

* 2. Valg av nestleder

Question Title

* 3. Valg av styremedlemmer (flere valg mulige)

T