Screen Reader Mode Icon

Adakah anda mempunyai sebarang komen mengenai RINGGIT yang ingin anda kongsikan?

RINGGIT merupakan penerbitan bulanan semenjak Mei 2010. RINGGIT memuatkan pelbagai aspek perancangan kewangan peribadi dan pengurusan kewangan. Pihak Sidang Redaksi RINGGIT ingin mendapatkan maklum balas daripada para pembaca RINGGIT bagi meningkatkan kualiti, prestasi dan kesesuaian kandungan penerbitan ini. Kami sangat menghargai sekiranya anda dapat meluangkan sedikit masa untuk mengisi borang maklum balas ini. Sila berikan pendapat anda dengan sejujurnya mengenai penerbitan buletin RINGGIT ini.

Anda juga boleh layari laman sesawang FOMCA di www.fomca.org.my atau laman sesawang Bank Negara Malaysia di www.bnm.gov.my untuk mengisi borang maklum balas elektronik. Terima kasih atas penyertaan anda!!

Anda boleh muat turun Edisi RINGGIT di pautan di bawah!

https://bit.ly/2xAv5S3

Question Title

* 1. Kebiasaannya, saya mendapatkan Buletin RINGGIT melalui ………… (lebih daripada 1 pilihan)

Question Title

* 2. Setakat mana anda membaca RINGGIT?

Question Title

* 3. Sejauh manakah kesesuaian maklumat yang terdapat di dalam RINGGIT?

Question Title

* 4. RINGGIT mudah difahami; kurang menggunakan perkataan yang sukar difahami dan tidak sesuai. Apakah pendapat anda berhubung kenyataan tersebut?

Question Title

* 5. Bagaimana anda menilai reka bentuk dan susun atur RINGGIT?

Question Title

* 6. Topik-topik apakah yang anda gemari membaca dalam RINGGIT? (Anda boleh  tanda lebih daripada satu)

Question Title

* 7. Setelah membaca RINGGIT, saya .... (Anda boleh tandakan lebih dari satu)

Question Title

* 8. Adakah anda mempunyai sebarang komen mengenai RINGGIT yang ingin anda kongsikan? ( Kalau tiada , sila pergi ke soalan seterusnya )

DEMOGRAFI

Question Title

* 9. Jantina

Question Title

* 10. Bangsa

Question Title

* 12. Umur:

Question Title

* 13. Pekerjaan

0 of 13 answered
 

T