Screen Reader Mode Icon
משתתף/ת יקר/ה,

שלום אנו  מזמינים אותך להשתתף בסקר שביעות רצון אשר מטרתו לבחון את השפעת הפעילות שלנו בעמיתים לזכויות ולשפר אותה. 

אנו מצפים שהמענה על הסקר ייקח כ-12 דקות, במהלכן נבקשך לענות על שאלות שונות.

הסקר הוא אנונימי - אתם לא צריכים לכתוב את השם שלכם. 

במידה ותרצו תוכלו להשאיר את הפרטים שלך לאחר מילוי הסקר, כדי לקבל את תוצאות הסקר. על מנת לשמר על הפרטיות שלכם - הפרטים ישמרו בנפרד מהתשובות. 

שים/י לב! השתתפותך בסקר הינה על בסיס התנדבותי.
חשוב שתדעו! תוכלו להפסיק למלא את הסקר בכל זמן שתרצו. 

הסקר מובל על ידי ד"ר אוהד שקד (המכללה האקדמית ספיר) ד"ר קרן לוי גנני -  סניידר (אונ' חיפה) ושירי בן דוד (אונ' בר אילן) במידה ותרגיש/י שיש לך שאלות, הצעות, המלצות או תרצה/י ליצור קשר עם צוות המחקר את/ה מוזמן/ת לפנות במייל לד"ר אוהד שקד  (shakohad@gmail.com)


תודה על זמנך בברכה,
צוות המחקר 

ברגע שתרצו להתחיל בסקר אנא לחצו על כפתור ה"אישור"
 השאלות הבאות מתייחסות למידת ההיכרות וההשתתפות שלך בהרצאות של תוכנית 'עמיתים לזכויות':

Question Title

* 1.
האם השתתפת בהרצאות של תוכנית 'עמיתים לזכויות'?

Question Title

* 2.
אם התשובה היא כן – בכמה מפגשים השתתפת?

Question Title

* 3.
בסולם מ-1 ועד 6, כיצד היית מדרג את החוויה הכללית שלך מההרצאה:

 
1 - חוויה שלילית מאוד
2 - חוויה שלילית
3 - חוויה לא נעימה
4 - חוויה נעימה
5 - חוויה חיובית 
6 - חוויה חיובית מאוד
החוויה שלי מההרצאה הייתה:

Question Title

* 4.
בסולם מ-1 ועד 5, כיצד היית מדרג/ת את החוויה הכללית שלך מהמרצה שהעביר לך את ההרצאה:

 
1 - כלל לא 
2 -במידה מועטה
3 - במידה חלקית
4 - במידה רבה
5 - במידה רבה מאוד
הרגשתי שהסיפור האישי של המרצה תרם לי
הרגשתי שהמרצה נותן/ת לי תקווה למימוש זכויותי
הרגשתי שהמרצה מצמצם/ת את הפחד שלי מהקשיים הכרוכים בתהליך מימוש הזכויות שלי
הרגשתי שהמרצה מסביר/ה את הדברים היטב

Question Title

* 5.
האם נעזרת בעבר ו/או נעזר/ת כיום במסגרות הבאות?

 
נעזרתי בעבר
נעזר/ת היום
לא נעזרתי
שירותי הרווחה
אשפוז
טיפול נפשי במסגרת קופת חולים / מרפאה ציבורית
טיפול נפשי במסגרת פרטית
מסגרות סל שיקום
0 מתוך 22 נענו
 

T