Споделете вашия опит, той ще бъде полезен и на други Носещи живот в себе си

Тази анкета има за цел да спомогне в създаването на новата книга за Носещи живот в себе си. Книгата изследва ролята на пренаталната връзка между майката и бебето по време на бременността. Споделяйки вашия опит ще помогнем на много майки да използват периода на бременността за изграждане на пренатална връзка и доверие към тяхната роля в процеса на Съ-творение на идващия човек. Желанието ми е да опиша ролята, която пренаталното възпитание е изиграла от позицията на времето - какво се е случило от онова, за което сте работили по време на вашите бременности, поглеждайки назад. Ако сте използвали методи от пренаталното възпитание за повече от една бременности, моля попълнете анкетата за всяка от тях. Анкетата е напълно анонимна и ще ви отнеме не повече от 5 минути.

Question Title

* 1. Какви практики сте посещавали в студио Янтра по време на вашата бременност?

Question Title

* 2. Колко време е минало от както родихте?

Question Title

* 3. До каква степен посещенията в студио Янтра ви помогнаха да изградите пранатална връзка с детето във вас?

Question Title

* 4. По време на бременността отделяхте ли специално време за общуване с детето си и колко често?

Question Title

* 5. Какво точно правихте? Използвахте ли положителни утвърждения, релаксации, медитации, друго?

Question Title

* 6. Какъв ефект можете да кажете, че имаше от това днес, с дистанцията на времето? (Физически черти, характер, качества?)

  1. Голям ефект (детето притежава онези качества, които съм предавала по време на бременността) 2 3 4 5. Малък ефект - детето е коренно различно от всичко онова, което съм искала за него Не мога да преценя
Физически черти
Характер
Качества

Question Title

* 7. Какво бихте променила - добавила или отхвърлила, в пренаталното възпитание на евентуално следващо дете?

Question Title

* 8. Какви препоръки бихте дали за практиките и часовете в студио Янтра, насочени към Носещите живот в себе си?

T