1. Default Section

* 1. Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy

* 2. Adres

* 3. Adres e-mail

* 4. Numer telefonu

* 5. Profil

* 6. Organizacja (jeśli dotyczy)

* 7. Adres organizacji (jeśli dotyczy)

* 8. Numer telefonu organizacji (jeśli dotyczy)

* 9. Adres e-mail organizacji (jeśli dotyczy)

* 10. Proszę wymienić trzy mocne strony badań naukowych związanych z autyzmem prowadzonych w Pana/Pani kraju/regionie?

* 11. Proszę wymienić trzy potrzeby w zakresie badań naukowych związanych z autyzmem prowadzonych w Pana/Pani kraju/regionie?

* 12. Proszę wymienić trzy mocne strony usług związanych z autyzmem dostępnych w Pana/Pani kraju/regionie?

* 13. Proszę wymienić trzy potrzeby w zakresie usług związanych z autyzmem dostępnych w Pana/Pani kraju/regionie?

* 14. Proszę wymienić trzy mocne strony polityki związanej z autyzmem prowadzonej w Pana/Pani kraju/regionie?

* 15. Proszę wymienić trzy potrzeby w zakresie polityki związanej z autyzmem prowadzonej w Pana/Pani kraju/regionie?

* 16. . Proszę wymienić trzy mocne strony rzecznictwa związanego z autyzmem w Pana/Pani kraju/regionie?

* 17. Proszę wymienić trzy potrzeby w zakresie rzecznictwa związanego z autyzmem w Pana/Pani kraju/regionie?

* 18. Proszę wymienić trzy mocne strony monitorowania autyzmu w Pana/Pani kraju/regionie?

* 19. Proszę wymienić trzy potrzeby w zakresie monitorowania autyzmu w Pana/Pani kraju/regionie?

* 20. Jeśli ma Pan/Pani inne uwagi, proszę je wpisać:

Jeśli chciałby/chciałaby Pan/Pani skontaktować się z nami drogą e-mailową, proszę pisać na adres consultation_process@autism2010.eu

T