11 jan ändrades OPs navigation ganska rejält. Dessutom kan man nu skriva kommentarer direkt i Allt Nytt Prat-listan, utan att gå till en egen sida. Jag är nyfiken på hur du upplever nyheterna.

Question Title

* 1. NÄR MÄRKTE DU DEN FÖRÄNDRADE NAVIGATIONEN?

Question Title

* 2. NÄR MÄRKTE DU ATT KOMMENTARER SKRIVS DIREKT I ALLT NYTT PRAT-LISTAN?

Question Title

* 3. HUR KÄNNS ÄNDRINGARNA?

Question Title

* 4. BLEV OP SÄMRE ELLER BÄTTRE?

Question Title

* 5. EVENTUELLT ANNAT DU VILL BERÄTTA:

T