Question Title

* 1. Възраст:

Question Title

* 2. Населено място:

Question Title

* 3. Попадате ли в някоя от тези групи?

Question Title

* 4. Образование:

Question Title

* 5. Статус на пазара на труда:

Question Title

* 6. Доволни ли сте от качеството на образованието, което сте получили?                                     

Question Title

* 7. Смятате ли, че образованието Ви подготвя достатъчно за започване на работа?                                                  

Question Title

* 8. Участвали ли сте в обучение извън училище?                                                                                    

Question Title

* 9. Провежда ли се практическо обучение във вашето училище (задължително или доброволно стажуване)?

                         

Question Title

* 10. Какво според Вас липсва на образованието Ви?

T