Question Title

* 1. An dtugann do chlann rudaí /earraí nach dteastaíonn uathu do shiopaí carthanachta?
Does your family give unwanted items to charity shops?

Question Title

* 2. An nglacann tú páirt i nglantacháin áitiúla / i do cheantar?
Do you participate in community clean-ups?

Question Title

* 3. Ar ith tú nó ar ól tú aon rud a tháinig ón Afraic, ón Áise nó ó Mheiriceá Theas an tseachtain seo?
Have you had anything to eat or drink from an African, Asian or South American country this week?

Question Title

* 4. An gceannaíonn do chlann earraí as trádáil chóir? (sin nó ‘earraí trádála córa’ nó ‘earraí cóirthrádála’)
Does your family buy Fairtrade products?

Question Title

* 5. An gceannaíonn do chlann bia a fhástar go háitiúil?
Does your family buy food grown by local farmers?

Question Title

* 6. An gceapann tú go bhfuil aon rud i gcoiteann agat le duine a chónaíonn i gceantar níos boichte sa Domhan?
Do you think you have anything in common with someone living in a poorer part of the world?

Question Title

* 7. Ar scríobh tú riamh chuig [páipéar nuachta] / [nuachtán] nó duine in oifig phoiblí faoi rud éigin a chreid tú go láidir ann?
Have you ever written to a newspaper or public figure about something you believe in?

T