An dtugann do chlann rudaí /earraí nach dteastaíonn uathu do shiopaí carthanachta?
Does your family give unwanted items to charity shops?

Question Title

* 1. An dtugann do chlann rudaí /earraí nach dteastaíonn uathu do shiopaí carthanachta?
Does your family give unwanted items to charity shops?

An nglacann tú páirt i nglantacháin áitiúla / i do cheantar?
Do you participate in community clean-ups?

Question Title

* 2. An nglacann tú páirt i nglantacháin áitiúla / i do cheantar?
Do you participate in community clean-ups?

Ar ith tú nó ar ól tú aon rud a tháinig ón Afraic, ón Áise nó ó Mheiriceá Theas an tseachtain seo?
Have you had anything to eat or drink from an African, Asian or South American country this week?

Question Title

* 3. Ar ith tú nó ar ól tú aon rud a tháinig ón Afraic, ón Áise nó ó Mheiriceá Theas an tseachtain seo?
Have you had anything to eat or drink from an African, Asian or South American country this week?

An gceannaíonn do chlann earraí as trádáil chóir? (sin nó ‘earraí trádála córa’ nó ‘earraí cóirthrádála’)
Does your family buy Fairtrade products?

Question Title

* 4. An gceannaíonn do chlann earraí as trádáil chóir? (sin nó ‘earraí trádála córa’ nó ‘earraí cóirthrádála’)
Does your family buy Fairtrade products?

An gceannaíonn do chlann bia a fhástar go háitiúil?
Does your family buy food grown by local farmers?

Question Title

* 5. An gceannaíonn do chlann bia a fhástar go háitiúil?
Does your family buy food grown by local farmers?

An gceapann tú go bhfuil aon rud i gcoiteann agat le duine a chónaíonn i gceantar níos boichte sa Domhan?
Do you think you have anything in common with someone living in a poorer part of the world?

Question Title

* 6. An gceapann tú go bhfuil aon rud i gcoiteann agat le duine a chónaíonn i gceantar níos boichte sa Domhan?
Do you think you have anything in common with someone living in a poorer part of the world?

Ar scríobh tú riamh chuig [páipéar nuachta] / [nuachtán] nó duine in oifig phoiblí faoi rud éigin a chreid tú go láidir ann?
Have you ever written to a newspaper or public figure about something you believe in?

Question Title

* 7. Ar scríobh tú riamh chuig [páipéar nuachta] / [nuachtán] nó duine in oifig phoiblí faoi rud éigin a chreid tú go láidir ann?
Have you ever written to a newspaper or public figure about something you believe in?

T