1. Formål

Denne lille undersøgelse har til hensigt at belyse, hvilken fysisk form, danske skiturister er i.

For at testen skal kunne bruges til noget, beder vi dig svare ærligt og så nøjagtigt som muligt.

Der er kun 10 simple spørgsmål.

T