Question Title

* 1. Syftet med projektet är att hitta nya sätt att engagera och organisera barn och ungdomar på. Som projektmedarbetare måste du därför både kunna ifrågasätta de rådande normerna inom föreningslivet och komma med förslag på nya metoder om hur ni kan gå tillväga inom projektet. 

a) Berätta vad du tycker behöver förändras utifrån dagens sätt att organisera barn och ungdomar på inom föreningslivet. I ditt svar vill vi att du resonerar kring vilka föreningslivet är till för idag och vad det får för demokratiska konsekvenser. 

b) Beskriv hur du skulle vilja arbeta för att få fler barn och ungdomar att engagera sig inom föreningslivet och specifikt i Skåneregionen. I din beskrivning vill vi att det framkommer hur du kommer gå tillväga, steg för steg, både utifrån ett kort perspektiv (ca 3-6 mån) och ett långt perspektiv (ca 1 år och framåt).

Question Title

* 2. En stor del av ditt arbete kommer innebära att stötta och inspirera barn och unga med att starta en förening inom ett område som de är intresserade av. I första hand är det våra fyra förbunds områden som ska presenteras men du kommer även hjälpa dem att hitta information om andra föreningar om de är intresserade av områden som vi fyra inte erbjuder.  

a) Hur ser du till att få en bra kontakt och gott samarbete med de barn och ungdomar som vill engagera sig?

b) I din roll kommer du ofta få samma frågor om och om igen, exempelvis förklara vad projektet innebär och vad de hittar rätt information mm. Hur ser du till att upprätthålla engagemanget och motivationen hos dig själv när vissa arbetsuppgifter återkommer med jämna mellanrum?

Question Title

* 3. I din roll kommer du ha huvudansvar för hela projektets marknadsföring och kommunikation. Det innebär att du kommer ta fram relevant innehåll för sociala medier men även affischer, flyers och utskicksmaterial för mötesplatserna i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå.  

a) Beskriv hur du arbetat med marknadsföring i sociala medier tidigare och vilka medier du känner dig som mest bekväm att arbeta i. I ditt svar vill vi att din erfarenhet och kunskap om att arbeta med Facebook och Instagram framkommer.
 
b) Beskriv din kunskap och erfarenhet av att ta fram affischer, flyers och utskicksmaterial. I ditt svar vill vi att det framkommer i vilka program du brukar arbeta i.

c) Berätta vad tänker du är särskilt viktigt att tänka på gällande marknadsföringen för att nå barn och ungdomar till att bli intresserade och inspirerade att engagera sig och starta en förening.

Question Title

* 4. Då ditt huvuduppdrag kommer vara att söka upp och peppa barn och ungdomar att engagera sig och starta en förening är det en fördel om du har ett stort kontaktnät med barn och ungdomar i Skåneregionen. 

a) Berätta vilka kontakter du har med barn och ungdomar i Skåneregionen idag.

Question Title

* 5. Då projektledaren och dina andra kollegor befinner sig i Göteborg, Stockholm och Umeå innebär det att kontakten främst sker digitalt och att du kommer arbeta mycket på egen hand. För att du ska trivas och klara av dina arbetsuppgifterna är det därför viktigt att du är självgående och att du självständigt kan planera och genomföra dem.  

a) Berätta hur du ställer dig till att arbeta självständigt under dessa förutsättningar och vilka för och nackdelar du upplever att det finns med det. 

b) I din roll kommer du arrangera aktiviteter som gör att barn och ungdomar får information om och blir inspirerade till att starta föreningar. Ge ett exempel på när du arbetade självständigt och var ansvarig för att planera och genomföra ett liknande aktivitet. Exemplet kan vara digitalt eller fysisk och komma från ett avlönat arbete eller ideellt engagemang. Beskriv även hur du gjorde för att planera och organisera ditt arbete och såg till att ditt arbete höll hög kvalitet.

Question Title

* 6. Kontaktuppgifter

Question Title

* 7. Intervju

Vilka dagar och tider kan du komma på intervju? Intervjun tar ca 60 min och sker troligtvis på distans.

T