Chestionar privind identificarea nevoii de formare continuă şi de perfecţionare
a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Dolj,
în anul şcolar 2016-2017
 
Casa Corpului Didactic Dolj este o instituţie de prestigiu, preocupată permanent de creşterea calităţii actului de formare continuă, astfel încât, beneficiarii săi, cadrele didactice, să evolueze permanent.
De aceea, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde la câteva întrebări, bifând după caz, una sau mai multe casete din grila de mai jos.

 Vă mulţumim!

* 1. Precizaţi:

* 2. În alegerea unui curs/program de formare care din aspectele următoare vă influențează?

* 3. Care din următoarele cursuri/programe de formare corespund gradului dumneavoastră de interes?

* 4. Notați de la 1-5 (1-foarte scăzut, 2-scăzut, 3-mediu, 4-interesat, 5-foarte interesat) gradul de interes pe care îl aveți pentru următoarele domenii de formare continuă:

  1 2 3 4 5
I. Didactica specialităţii
II. Management (educaţional/institutional/de proiect) 
III. Educaţie pentru drepturile omului
IV. Educaţie pentru dezvoltare durabilă 
V. Educaţie pentru egalitatea de şanse 
VI. Educație anticorupție
VII.Educaţie interculturală
VIII. Educaţie antreprenorială 
IX. TIC
X. Educaţie pentru noile mass-media audiovizuale
XI.a Alte domenii - Dezvoltare profesională
XI.b Alte domenii - Educația adulților
XI.c Alte domenii - Personal auxiliar 
XI.d Alte domenii - Educație nonformală
XI.e Alte domenii - Competențe de comunicare într-o limbă străină
XI.f Alte domenii - Cursuri prin proiecte

* 5. În concordanţă cu nevoile de formare, vă rugăm să specificaţi competenţele pe care să le vizeze cursul/programul de formare:

* 6. Cum doriți să fiți informat despre cursurile/programele de formare derulate de Casa Corpului Didactic Dolj în anul școlar 2016-2017?

T