ábhar tacaíochta pleanála teanga do phobal Chois Fharraige 2014

Iarrtar ar choistí agus eagraíochtaí pobail clárú le www.gar.ie chun moltaí agus leideanna pleanála teanga a fháil. (níl costas clárúcháin i gceist)

* 1. Faisnéis faoin ngrúpa, coiste, nó eagraíocht. (Brú "DONE" led thoil nuair atá an fhaisnéis chuí tugtha)

T