Kính thưa Quý Phụ Huynh,

Qua việc hoàn tất bản tham khảo ý kiến này, quý vị đã cung cấp cho chúng tôi thông tin quan trọng nhằm giúp cải thiện trường của con quý vị. Xin vui lòng điền một bản tham khảo ý kiến cho mỗi trẻ em mà quý vị đã ghi danh trong các Trường Công Lập Boston. Xin vui lòng điền chỉ một bản tham khảo ý kiến cho mỗi đứa trẻ (hoặc bằng tay hoặc trực tuyến).

Nếu một câu hỏi không áp dụng đối với quý vị hoặc con của quý vị, xin vui lòng bỏ trống. Cám ơn sự hợp tác của quý vị.

Page1 / 11
 
Báo cáo sự cố

T