Gacaliye Waalid,

Dhamaystirkaaga foomkan sahanka ah, waxaad bixinaysaa xog muhim ah oo caawinaysa sii hagaajinta dugsiga ilmahaaga. Fadlan hal sahan u buuxi halkii ilmo ah ee dhigta Dugsiyada Dadweynaha Boston. Fadlan waxaad buuxisaa hal nooc oo qura oo sahan ah halkii ilmo (mid gacanta ah ama mid Internetka ah).

Haddii aanay su’aali khuseynin ilmahaaga, fadlan meesha jawaabta oo banana ka tag. Waad ku mahadsan tahay ka qaybgalkaaga.
Page1 / 11
 
Report a problem

T