IFSBH/EAU anketine hoş geldiniz

Farklı Avrupa ülkeleri arasında bakım ve bakımın sonuçları arasındaki farkları bulmak istiyoruz. Bu şekilde klinik kılavuzlarımızı daha hasta merkezli hale getirmek istiyoruz. Daha önceki bir ankette katılımcılar yaşam kalitesi, cinsellik ve tedavi seçeneklerini önemli konular olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bu anket, yaşam kalitesi ve cinsellik üzerine iki özel anketle bu konulara odaklanmaktadır. Bu anketin sonuçları, kılavuzları ürolojik bakım açısından spina bifidalı çocuklar için neyin önemli olduğu ile daha iyi uyumlu hale getirmek için hasta temsilcileriyle bir odak grubu ile analiz edilecektir.

Bu sorulara verdiğiniz yanıtları bilmek ve Spina Bifida ile yaşamayı nasıl yönettiğinizi öğrenmek istiyoruz. Lütfen her soruyu dikkatlice okuyun. Dürüstçe cevap vermek için elinizden geleni yapın. Doğru veya yanlış cevap yoktur.
Bazı sorular kişiseldir. İstemediğiniz sorulara cevap vermek zorunda değilsiniz.

Question Title

* 1. Cevaplarınızı bu çalışma için kullanmamızı kabul ediyor musunuz?

T