Velkommen til IFSBH/EAU-spørgeskemaet

Vi ønsker at finde ud af, hvilke forskelle der er mellem de forskellige europæiske lande med hensyn til behandling og resultater af behandlingen. På denne måde ønsker vi at gøre vores kliniske retningslinjer mere patientorienterede. I et tidligere spørgeskema angav respondenterne, at de anser livskvalitet, seksualitet og behandlingsmuligheder for vigtige emner. Dette spørgeskema fokuserer på disse emner med to specifikke spørgeskemaer om livskvalitet og seksualitet. Resultaterne af dette spørgeskema vil blive analyseret sammen med en fokusgruppe med patientrepræsentanter for bedre at tilpasse retningslinjerne til det, der er vigtigt for børn med spina bifida med hensyn til urologisk behandling.

Vi kunne godt tænke os at lære lidt mere om hvordan du har det med at leve med rygsmarvsbrok. 
Læs venligt hvert spørgsmål omhyggeligt. Prøv dit bedst for at svare så ærligt som muligt. Der er ingen rigtige eller forkerte svar.
Nogle spørgsmål er personlige. Bu behøver ikke at svare på spørgsmål, du ikke vil.

Question Title

* 1. Er du indforstået med, at vi må bruge dine svar til denne undersøgelse?

T