MAKLUMAN KEPADA PEMOHON

ARAHAN KEPADA PEMOHON

1) Sila baca dan faham dengan syarat-syarat permohonan yang dinyatakan.
2) Sila lengkapkan permohonan ini dengan maklumat yang lengkap dan benar.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

1) Warganegara Malaysia.
2) Permohonan Kali Pertama (sekali Sahaja).
3) Pendapatan Isi Rumah :
a) Purata pendapatan isi rumah RM800 dan ke bawah dengan mengambil kira tanggungan anak yang masih belajar di bawah 22 tahun, Ibu Bapa yang tidak bekerja dan anak OKU atau
b) Pendapatan Ibu Bapa di bawah RM4,000 (B40)
4) Anda menyambung pengajian di Institut Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh Kerajaan dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sahaja.
5) Tawaran pengajian adalah sepenuh masa sahaja.
6) Setiap dokumen yang dilampirkan MESTI disahkan oleh mana-mana pegawai yang diberi kuasa sahaja:-
a) Ketua Kampung
b) Penghulu
c) Pegawai Kerajaan Gred 41 & ke atas
7. Pemohon melengkapkan borang permohonan dengan maklumat yang lengkap dan benar.
0 of 21 answered
 

T