Siekiant minimizuoti pandemijos sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, reikia leisti žmonėms ir įmonėms veikti, susitarti tarpusavyje ir netrukdyti priimti greitus bei lanksčius sprendimus. Vis dar egzistuoja daug reguliavimų ir biurokratijos, kurie pertekliniai, trukdo dirbti, brangiai kainuoja ir reikalauja daug laiko, neleidžia tinkamai atliepti pasikeitusių vartotojų ir darbuotojų poreikių.

Siekdami susisteminti informaciją, kokie reguliavimai labiausiai apsunkina žmonių ir įmonių veiklą, parengėme klausimyną ir kviečiame jį užpildyti. Tai padės mums suformuluoti argumentuotus pasiūlymus, kad užtikrinti geresnį ūkinės veiklos reglamentavimą ir mažesnę naštą visuomenei.

Ačiū už bendradabiavimą. 

-LLRI komanda

Question Title

* 1. Kurioje iš išvardintų sričių yra reguliavimų, kurie nebūtini, neproporcingi ir sukuria didelę naštą Jūsų veiklai? (galite pažymėti kelis atsakymų variantus)

Question Title

* 2. Aprašykite 1-3 konkrečių tokių reguliavimų esmę (1-3 sakiniais).

Question Title

* 3. Nurodykite teisės aktus, kuriais nustatomi jūsų 2 klausime nurodyti reguliavimai.
(Atsakymas pageidautinas, bet nebūtinas)

Question Title

* 4. Kaip jūsų aprašyti reguliavimai paveikia Jūsų veiklą, paslaugų ar prekių pateikimą vartotojams?

  1. Reguliavimas 2. Reguliavimas 3. Reguliavimas
Didina prekės/paslaugos kainą;
Neleidžia greitai sureaguoti į vartotojų poreikius;
Apsunkina prekės/paslaugos kokybės užtikrinimą;
Riboja naujų prekių/paslaugų pateikimą vartotojams;
Riboja konkurenciją šalies rinkoje
Riboja lietuviškų prekių ir paslaugų konkurencingumą užsienio rinkose;
Apsunkina įmonės veiklos planavimą;
Stabdo įmonės plėtrą;
Užkerta kelią savireguliacijos institucijoms ir mechanizmams;

Question Title

* 5. Kokiais alternatyviais būdais būtų galima pasiekti šiais reguliavimais keliamą tikslą (vartotojų, darbuotojų, aplinkos apsaugos ir kt.)?
(Atsakymas pageidautinas, bet nebūtinas)

Question Title

* 6. Jūsų/Jūsų įmonės veiklos pobūdis.

Question Title

* 7. Kontaktinė informacija

Apklausa yra anoniminė. Bet jei pateiksite savo elektroninį paštą ar telefoną apklausos pabaigoje, tai leis mums pasitikslinti dėl iškeltų aktualių reguliavimų ir pasidalinti su jumis tyrimo rezultatais. Pateikdami savo elektroninį paštą ar telefoną, sutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi pagal LLRI duomenų apsaugos nuostatus.

T