Acest chestionar are drept scop colectarea anonimă de informații privind modul de funcționare a Comisiilor pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii (CPEVFCDMSPI).

Vă invităm să completați acest chestionar dacă:

-        Sunteți membru al unei CPEVFCDMSPI

-        Cunoașteți anumite aspecte ale activității unei CPEVFCDMSPI în calitate de membru al colectivului didactic sau al echipei de conducere a unei școli, în calitate de mediator școlar, psiholog sau alt angajat al unei școli, dar și în calitate de părinte sau persoană dintr-o organizație sau instituție care colaborează cu școli pe această temă.

Informațiile comunicate prin intermediul acestui chestionar vor fi folosite de Institutul Intercultural Timișoara, alături de informații obținute din alte surse, pentru redactarea unui ghid care să sprijine activitatea CPEVFCDMSPI și să contribuie la creșterea calității și impactului activităților ce se desfășoară în acest cadru.

Vă invităm să răspundeți la acele întrebări pentru care considerați că aveți informații sau opinii, adăugând de asemenea orice comentarii personale sau care reflectă opinii ale altor persoane și care credeți că ar fi utile scopului descris mai sus.

Question Title

* 1. Ce caracteristici credeți că trebuie să aibă activitățile care să fie incluse în planul anual de activități al CPEVFCDMSPI? (marcați toate răspunsurile care corespund)

Question Title

* 2. Dați exemple de activități care credeți că au contribuit în mod adecvat la îndeplinirea misiunii CPEVFCDMSPI.

Question Title

* 3. Ce activități considerați că ar fi util să fie incluse în planul de activități al CPEVFCDMSPI?

Question Title

* 4. Cum credeți că pot fi conectate activitățile CPEVFCDMSPI cu ceea ce elevii învață la Educație civică (la ciclul primar, la Educație socială (la gimnaziu), respectiv la disciplinele socio-umane (la liceu) și în general la disciplinele din aria curriculară Om și societate?

Question Title

* 5. Cum credeți că pot fi conectate activitățile CPEVFCDMSPI cu activitățile de la alte ore (inclusiv dirigenție)?

Question Title

* 6. Cum credeți că pot fi conectate activitățile CPEVFCDMSPI cu activitățile prevăzute în Săptămâna Școala Altfel?

Question Title

* 7. Ce tip de sprijin ar trebui să primească membrii CPEVFCDMSPI pentru a realiza activități care să aibă un impact pozitiv asupra elevilor și climatului social din școală?

Question Title

* 8. Ce recomandări ați dori să transmiteți membrilor CPEVFCDMSPI?

Question Title

* 9. Ce recomandări ați dori să transmiteți conducerii școlilor pentru a facilita activitatea CPEVFCDMSPI?

Question Title

* 10. Alte comentarii.

Vă mulțumim!

Echipa Institutului Intercultural Timișoara

T