* 1. Име, Пол, Националност, Възраст,Образование и E-mail адрес

* 2. Към кой от въпросите в дневния ред на тазгодишната сесия проявявате най-голям интерес? (може да изберете няколко отговора)

* 3.

Как оценявате управлението на китайския президент Си Дзинпин?

* 4.

Как оценявате китайската икономика? (може да изберете няколко отговора)

* 5. Как оценявате китайската икономика? (може да изберете няколко отговора)

* 6. Към кои от въпросите на китайските външни политики проявявате най-голям интерес? (може да изберете няколко отговора)

* 7. Към кои въпроси свързани с инициативата «Един пояс, един път» проявявате най-голям интерес? (може да изберете няколко отговора)

* 8. Как оценявате работата на китайското правителство за намаляването на бедността?

* 9.

Какви мерки трябва да предприеме Китай за подобряване на околната среда? (може да изберете няколко отговора)

* 10. Какви са впечатленията Ви от китайското производство? Как оценявате влиянието на икономическото развитие на Китай върху България и света?
Какви са очакванията Ви към ролята на Китай в международните работи?

T