Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

blíži sa náš 22. spoločný kongres Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, na ktorý sa, aj keď vo virtuálnej podobe, veľmi tešíme.

Chceme Vám, za výbor SPFS, aj pri tejto príležitosti poďakovať za Vašu prácu v tomto ťažkom období, či už na oddeleniach pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v ambulantnej sfére. Dovoľujeme si povedať, že za posledné roky nebola vyzdvihnutá tak významne potreba nášho špecializačného odboru, ako práve v tejto dobe. Či už sa to týkalo starostlivosti o akútnych pacientov s infekciou COVID-19 alebo následne starostlivosti o pacientov s príznakmi po jej prekonaní.

V rámci nášho kongresu by sme chceli prezentovať údaje o počte infikovaných zdravotníckych pracovníkov, lekárov a zdravotných sestier. Rovnako nás zaujíma Váš názor na vakcináciu, koľkí z nás už boli zaočkovaní.

Boli by sme Vám veľmi vďační, ak by ste nám odpovedali na niekoľko základných otázok formou anonymného dotazníka.

Question Title

* 1. Veková kategória:

Question Title

* 2. Pohlavie:

Question Title

* 3. Profesia:

Question Title

* 4. Kraj v ktorom pôsobíte:

Question Title

* 5. Oblasť, v ktorej v rámci odboru pôsobíte:

Question Title

* 6. Mali ste ochorenie COVID-19?

Question Title

* 7. Ak áno, boli ste hospitalizovaný?

Question Title

* 8. Máte niektorý z rizikových faktorov infekcie COVID-19?

Question Title

* 9. Mali ste/máte klinické príznaky post Covid-19 syndrómu?

Question Title

* 10. AK ÁNO, vyberte prosím, aké klinické príznaky máte (môžete vybrať aj viac možností):

Question Title

* 11. Boli ste už vakcinovaný/-á:

Question Title

* 12. AK NIE, plánujete sa dať zaočkovať (odpovedajte, prosím, len v prípade, že ste neboli zaočkovaní)?

Question Title

* 13. AK NIE, máte zdravotné dôvody, prečo sa nebudete očkovať (odpovedajte, prosím, len v prípade, že ste neboli zaočkovaní)?

Question Title

* 14. Mali ste infekciu COVID-19:

Question Title

* 15. Mali ste re-infekciu COVID-19?

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vaše odpovede a spoluprácu, tešíme sa na skoré stretnutie. Veríme, že ten nasledujúci kongres našej spoločnosti už bude prezenčnou formou, s príležitosťou na osobné odborné diskusie, ale aj príjemné stretnutia.

Váš výbor SPFS

T