Kontrola obowiązków wynikających z krajowej legislacji f-gazowej w 2016 r.

Question Title

* 1. Ile razy kontrolowano moją firmę pod kątem wywiązywania się z ustawy f-gazowej w 2016 r. ?

Question Title

* 2. W efekcie kontroli mojej firmy w zakresie wywiązywania się z ustawy f-gazowej w 2016 r. :

Question Title

* 3. Podczas kontroli wywiązywania się z ustawy f-gazowej w mojej firmie w 2016 r. kontrolujący przywiązywał największą wagę do (możliwe wskazanie wielu odpowiedzi):

Question Title

* 4. Znane są mi przypadki kontroli u operatorów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła (chkipc) z wywiązywania się z ustawy f-gazowej w 2016 r. 
Wiem o przeprowadzeniu takiej kontroli w:

Question Title

* 5. Kontrole u operatorów urządzeń chkipc, wg mojej wiedzy, w 2016 r. w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy f-gazowej lub jej naruszania przeprowadziły instytucje takie jak (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi):

Question Title

* 6. W efekcie znanych mi kontroli u operatorów urządzeń chkipc w zakresie wywiązywania się z ustawy f-gazowej w 2016 r. (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi):

Question Title

* 7. Podczas kontroli u operatorów urządzeń chkipc z wywiązywania się z ustawy f-gazowej w 2016 r., o ile mi wiadomo, kontrolujący przywiązywał największą wagę do (możliwe wskazanie wielu odpowiedzi):

Question Title

* 8. Znane mi kontrole u operatorów urządzeń chkipc w zakresie wywiązywania się z ustawy f-gazowej przeprowadzano w następujących miesiącach 2016 r. (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi):

Question Title

* 9. Znane mi kontrole operatorów urządzeń chkipc w zakresie wywiązywania się z ustawy f-gazowej w 2016 r. przeprowadzano w województwach (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi):

Question Title

* 10. Firma/osoba wypełniająca ankietę + nr telefonu lub e-mail kontaktowy. 
UWAGA ! Dane ankietowanych pozostają poufne dla KFCh i nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim.

T