O ankiecie

KÖNNUN Á ÍSLENSKU: www.byggdir.is
SURVEY IN ENGLISH: www.byggdir.is/english

Ankieta jest częścią projektu badawczego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego przy współpracy z naukowcami z uczelni krajowych i zagranicznych.

Ankieta ma na celu zebranie różnorodnych informacji, mogących pomóc w lepszym zrozumieniu sytuacji w mniejszych miejscowościach, jak też w formułowaniu polityki regionalnej. Dane te zostaną również wykorzystane do opracowań naukowych , jakie będą publikowane na gruncie krajowym oraz międzynarodowym.

Thoroddur Bjarnason profesor Uniwersytetu w Akureyri kieruje tym badaniem i odpowiada na wszystkie pytania związane z ankietą, pod nr tel. 661 6099 lub e-mailem thoroddur@unak.is

Udział w ankiecie jest dobrowolny. Respondenci nie są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na każde z pytań czy też ankietę w całości. Ankieta przeprowadzana jest zgodnie z ustawą 90/2018 o ochronie oraz przetwarzaniu danych osobowych, patrz poniżej.

Question Title

* 1. Czy zgadzasz się na wzięcie udziału w ankiecie?

Question Title

* 3. Czy twoje główne miejsce zamieszkania znajduje się w tej miejscowości?

0 z 51 z odpowiedziami
 

T