Screen Reader Mode Icon
Nou fè sondaj sa a kòm yon pati nan evalyasyon Pwojè UP-START – Pwojè pou Jèn ak Timoun ki ap Viv nan Lojman Enstab. Opinyon w se yon pati ki enpòtan nan evalyasyon sa a. Sa ta dwe pran anviwon 5 minit pou w fè sondaj la. Si w gen nenpòt kesyon, silvouplè kontakte Madan Andrea Tirado nan 305-995-7536.
0 of 10 answered
 

T