Welkom bij de IFSBH/EAU vragenlijst

We willen de verschillen tussen zorg en uitkomsten van zorg tussen de verschillende Europese landen te weten komen. Op deze manier willen we onze klinische richtlijnen meer patiënt gericht maken. In een eerdere vragenlijst hebben de ondervraagden aangegeven dat ze kwaliteit van leven, seksualiteit en behandel opties belangrijke onderwerpen vinden. In deze vragenlijst ligt de focus op deze onderwerpen, met twee specifieke vragenlijsten over kwaliteit van leven en seksualiteit. De resultaten van deze vragenlijst zullen met een focus groep met patiënten vertegenwoordigers worden geanalyseerd om op die manier de richtlijnen beter te laten aansluiten bij wat voor kinderen met spina bifida belangrijk is op het gebied van urologische zorg.

Wij willen graag weten wat jouw antwoorden zijn op deze vragen en meer te weten komen over de manier waarop jij omgaat met Spina Bifida. Lees de vragen alsjeblieft goed door. Probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Sommige vragen zijn persoonlijk. Je hoeft geen vragen te beantwoorden die niet wilt beantwoorden.

Question Title

* 1. Ben je akkoord dat we jouw antwoorden gebruiken voor dit onderzoek?

T