OSNOVNA NAVODILA

Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik na temo športnega sistema v vaši državi. Prosimo, da pazljivo preberete vse navedbe in pri vsaki od njih označite le en odgovor, ki najbolje opiše vaše mnenje o tej navedbi. Vprašalnik je anonimen, zato vas prosimo za iskrene odgovore. Odgovori bodo namenjeni izključno znanstveni raziskavi.

Pravilnih ali napačnih odgovorov ni.

T