Instrukcja

Formularz składa się z 25 pytań oraz dwóch punktów, gdzie znajduje się miejsce, aby wgrać przygotowane wcześniej wymagane oraz dodatkowe dokumenty. 
Niektóre z pytań wymagają podania odpowiedzi w j. polskim i angielskim. Prosimy wypełnić obie wersje językowe.

Prosimy o zapoznanie się z listą projektów, które zostały zaproponowane w roku 2019-20. Wiele z nich zostanie otwartych na rok 2020-2021. Lista tematów znajduje się TUTAJ.

Question Title

* 1. Personal Information

Current studies
N/A jeśli nie dotyczy.
N/A if not applicable.

Prosimy o podanie oficjalnej nazwy uczelni oraz wydziału (na przykład University of Warsaw zamiast Warsaw University)

Question Title

* 2. Home institution

Question Title

* 3. Home department

Question Title

* 4. Field of study

Question Title

* 5. Specialisation

Question Title

* 8. Home institution's contact information

Education
N/A jeśli nie dotyczy.
N/A if not applicable.

Prosimy o podanie oficjalnej nazwy uczelni oraz wydziału (na przykład University of Warsaw zamiast Warsaw University)
Undergraduate studies

Question Title

* 9. Institution

Question Title

* 10. Field of study

Question Title

* 11. Specialisation

Question Title

* 12. Degree earned

Question Title

* 13. Year of completion

Master's studies

Question Title

* 14. Institution

Question Title

* 15. Field of study

Question Title

* 16. Specialisation

Question Title

* 17. Degree earned

Question Title

* 18. Year of completion

GPA
Średnia powinna zostać wyliczona przez uczelnię, na której kandydat uzyskał oceny. Zaświadczenie o uzyskanej średniej jest wydawane najczęściej przez Dziekanat danego kierunku lub znajduje się na suplemencie do dyplomu. Proszę o wpisanie średniej do drugiego miejsca po przecinku. Zaokrąglanie standardowe (od 5 w górę).

N/A jeśli nie dotyczy.
N/A if not applicable.

W przypadku bieżących studiów proszę podać średnią z dostępnych semestrów.

Question Title

* 19. Undergraduate studies GPA

Question Title

* 20. Master's studies GPA

Question Title

* 21. PhD studies GPA

Additional information

Question Title

* 23. Foreign experience (aim, country, city; N/A if not applicable; max. 5)

Question Title

* 24. Selected scientific problems seem most interesting to you, e.g. Ebola virus (max. 3)

Question Title

* 25. Did you took part in previous editions of the program?

Question Title

* 26. W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o Programie?

Question Title

* 27. Wymagane dokumenty

PDF file types only.
Choose File
No file chosen

Question Title

* 28. Dodatkowe dokumenty

PDF file types only.
Choose File
No file chosen

Question Title

* 29. Przetwarzanie danych osobowych
Prosimy o zapoznanie się z informacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje znajdują się TUTAJ

T