* 1. Anh/chị có hài lòng về chất lượng bếp ăn do phòng HCNS cung cấp?

* 2. Theo anh/chị thực đơn ăn hàng ngày đã hợp lý?

* 3. Theo anh/chị vệ sinh an toàn thực phẩm cho bữa ăn đã được thực hiện thế nào? Anh/chị hãy cho biết lý do cụ thể mình đã lựa chọn phương án trả lời.

* 4. Nếu hài lòng, anh/chị hài lòng nhất ở điểm nào? (Nếu không hài lòng, anh/chị bỏ câu hỏi này)

* 5. Nếu không hài lòng, điều gì khiến Anh/chị không hài lòng nhất? (Nếu hài lòng, anh/chị bỏ qua câu hỏi này)

* 6. Theo anh/chị với 25.000đ/bữa ăn (không bao gồm tiền gạo & gaz do Công ty trả) thì chất lượng bữa ăn đã phù hợp với giá cả thị trường?

* 7. Anh/chị có đề xuất gì để nâng cao chất lượng bữa ăn trưa?

* 8. Những món ăn nào anh/chị cần thầy phải nghiên cứu lại cách chế biến?

* 9. Theo anh/chị bếp ăn đáp ứng được bao nhiêu phần trăm mong muốn của anh/chị?

* 10. Anh/chị hãy đóng góp những ý kiến cho phòng HCNS để nâng cao chất lượng dịch vụ:

T