Συν-δημιουργία για Αξία στην Ανθρώπινη Εμπορία και Μετανάστευση

Σκοπός αυτής της ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής έρευνας, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να διερευνήσει το μοντέλο της κοινωνικής καινοτομίας που είναι κατάλληλο για εγχειρήματα και οργανισμούς που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των θεμάτων του Προσφυγικού και της Εμπορίας Ανθρώπων. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας που θα υποστηρίξει την επώαση μη-Κερδοσκοπικών οργανώσεων και κοινωνικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς.

Έχετε επιλεχθεί να συμμετάσχετε λόγω της θέσης που κατέχετε στον οργανισμό σας και των τομέων που δραστηριοποιήστε. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συνεργασία σας, σας προσφέρουμε πλήρη υποτροφία για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Social Growth for Trafficking and Immigration- SOG-TIM’-"Κοινωνική Ανάπτυξη για την Εμπορία Ανθρώπων και τη Μετανάστευση-SOG-TIM", το οποίο θα ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου 2018 (δεδομένου ότι πληρείτε τις απαιτήσεις του προγράμματος). Παρακαλούμε στο τέλος της έρευνας ανοίξτε το σύνδεσμο σε μια νέα καρτέλα ή παράθυρο για να εγγραφείτε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα SOG-TIM. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο πρόγραμμα σπουδών μας(syllabi). Ως ένδειξη εκτίμησης για τη συνεισφορά σας, σας προσφέρουμε τα αποτελέσματα αυτής της παγκόσμιας έρευνας.

Όλες οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται με πλήρη εχεμύθεια και ανωνυμία καθώς προστατεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Brunel (Brunel University's Ethical Research Code).
Δεν απαιτεί παραπάνω από 15 λεπτά από το χρόνο σας. Σημειώστε ελεύθερα και ειλικρινά τις απόψεις σας καθώς δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και την συνεισφορά σας!

Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ακαδημαϊκή Ερευνητική ομάδα του SOG-TIM contact@ngo.socialgrowthhub.com
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SOG-TIM παρακαλούμε επισκεφθείτε το Website και ακολουθήστε μας στο Facebook

T