Spolutvorivosť pre hodnoty v oblasti obchodu s ľuďmi a problematike utečencov

Toto je pan-európsky akademický prieskum financovaný Európskou komisiou s cieľom skúmať modely sociálneho inovátorstva a zručnosti potrebné na úspešný boj s akútnymi otázkami utečeneckej krízy a obchodu s ľuďmi.

Výsledky tohto prieskumu budú použité na vytvorenie tréningovej platformy pre inkubáciu neziskových organizácií a sociálnych podnikateľov aktívnych na tomto poli.

Boli ste vybratý/á pre účasť v tomto dotazníku vďaka pozícii, ktorú zastávate vo vašej organizácií a spoločným oblastiam profesionálneho záujmu. Ako vďaku za vašu spoluprácu vám ponúkame 100% sponzorstvo pre účasť v našom vzdelávacom programe "Social Growth for Trafficking and Immigration- SOG-TIM" ("Sociálny rast v oblasti obchodu s ľuďmi a imigrácie") ktorý začne 15. januára 2018 (v prípade, že splníte podmienky programu). V závere dotazníka prosím otvorte link na registráciu vo vzdelávacom programe SOG-TIM. Viac informácii o tomto programe môžete nájsť v našom sylabe. Zároveň vám ponúkame aj prístup k výsledkom tohto medzinárodného prieskumu ako prejav vďaky.

So všetkými poskytnutými informáciami bude nakladané s absolútnou dôvernosťou a anonymitou podľa princípov Etických pravidiel pre výskum na Brunel University
Dotazník vám nezaberie viac ako 15 minút. Buďte si prosím vedomí, že v ňom nie sú žiadne "správne" či "nesprávne" odpovede. Preto prosím odpovedajte maximálne spontánne. Ďakujeme za váš čas a námahu!

S akýmikoľvek prípadnými otázkami prosím bez váhania kontaktujte SOG-TIM Academic Research Team na contact@ngo.socialgrowthhub.com
Pre viac informácii o programe SOG-TIM prosím navštívte našu Webstránke a pridajte sa k nám na Facebooku.

T