Question Title

* 1. Անուն, ազգանուն, տարիք

Question Title

* 2. Կրթություն/աշխատանք/ներկա զբաղմունք

Question Title

* 3. Կոնտակտային տվյալներ՝ հեռախոսահամար, էլ. հասցե

Question Title

* 4. Լեզուների իմացություն

Question Title

* 5. Արդյո՞ք ունեք կամավորական աշխատանքի փորձ:
Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել:

Question Title

* 6. Արդյո՞ք ունեք բազմազան մշակույթների ներկայացուցիչների հետ աշխատելու փորձ:
Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել:

Question Title

* 7. Արդյո՞ք ունեք խոցելի խմբերի հետ աշխատելու փորձ:
Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել:

Question Title

* 8. Ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք այս ծրագրից, և ի՞նչը կարող է լինել Ձեր ներդրումը ծրագրում:

Question Title

* 9. Արդյո՞ք կարող եք մասնակցել ծրագրի 3-օրյա դասընթացին, որը լինելու է Երևան քաղաքից դուրս:
Սա ծրագրի մասնակցության համար պարտադիր պայման է:

T