Prosimy o wypełnienie formularza

Question Title

* 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji kursu. 
Administratorem danych osobowych jest FUNSCIENCE.pl Ryszard Markowicz, organizujący. Dane są przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia na zajęcia. Zgodnie z art. 6 ust.1. lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji usług. Uprzejmie informujemy, iż masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację usług dostępnych w serwisie.
 

Question Title

* 2. Dane szkoły

Question Title

* 3. Dane osoby do kontaktu

Question Title

* 4. Proszę wypisać zgłaszane grupy/klasy i ilość uczniów w tych klasach, 
(np. 6b - 25 osób, 8c - 17 osób)

Question Title

* 5. Wybór zajęć dla grupy 1

Question Title

* 6. Wybór zajęć dla grupy 2

Question Title

* 7. Wybór zajęć dla grupy 3

Question Title

* 8. Uwagi o stanie zdrowia uczniów

T