Erakoolide lapsevanemate küsitlus

Alates 30. juulist 2015 on käimas erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu arutlus, mille järgi muutub kohalikele omavalitsustele erakoolidele tegevustoetuse maksmine vabatahtlikuks. Kodanikualgatuse „Avalikult haridusest“ algatatud petitsioonile koguti 9764 allkirja seaduseelnõu peatamiseks.

Tänaseks on seaduse eelnõu jõudnud Riigikogu Kultuurikomisjoni, kelle palvel viiakse läbi küsimustik kõikide erakoolide lapsevanemate seas. Palume Teie vastuseid 8. detsembriks 2015. aastal.

Vastates küsimustikule aitate luua pilti erakooliseaduse muudatuse mõjust erakoolide lapsevanematele ja lastele.

Küsitluse tulemused on avalikult kättesaadavad www.avalikultharidusest.ee kodulehel alates 10.detsembrist.

Küsimustik koosneb 15 küsimusest, millele vastamine võtab umbes sama kaua aega kui ühe tassi kohvi joomine - nii 15 minutit.

Täname koostöö eest!

Question Title

* 1. Teie lapse kooli täisnimi (lühendeid palume mitte kasutada)

Question Title

* 6. Miks valisite erakooli?  (Võimalik valida mitu varianti)

Question Title

* 7. Kui palju te maksate lapse koolis käimise eest õppemaksu (eurodes õppeaastas) ühe lapse kohta?

Question Title

* 8. Palun valige sobiv variant?

Question Title

* 10. Kui eelmisele küsimusele  vastaste  „jah“ ning teie majanduslik seis ei võimalda suuremat õppemaksu maksta, kas te:

Question Title

* 11. Kui teie kool suletakse/reorganiseeritakse, siis milline järgnevatest alternatiividest tuleb kaalumisele (valida võib mitu)

Question Title

* 13. Kas teile kui lapsevanemale tekitab koolivahetus raskusi?

Question Title

* 14. Kui vastus oli“ Jah“, siis kas raskused on pigem seotud:

Question Title

* 15. Kas teie arvates tekitab koolivahetus teie lapsele raskusi?

Question Title

* 16. Kui vastus oli“ Jah“, siis kas raskused on:

Question Title

* 17. Viimaste kuude meediakajastus erakoolide rahastamise teemadel: (palun valige sobilikud väited)

Question Title

* 19. Vaba mikrofon! Arvamus jõuab Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Riigikogu Kultuurikomisjonile.

T