Formularz rekrutacyjny na rok szkolny 2018/2019

Question Title

* 1. Imię i nazwisko:

Question Title

* 2. Adres korespondencyjny:

Question Title

* 3. Adres email:

Question Title

* 4. Numer telefonu kontaktowego:

Question Title

* 5. Reprezentowana szkoła (nazwa i pełen adres):

Question Title

* 6. Dlaczego jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w projekcie?

Question Title

* 7. Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w realizacji projektów ze społecznością lokalną, w tym w nawiązywaniu partnerstw lokalnych? Jeśli tak, to jakie?

Question Title

* 8. Proszę opisać swoje doświadczenia w realizacji projektów edukacyjnych z młodzieżą.

Question Title

* 9. Czy posiada Pan/Pani doświadczenia w pracy metodami aktywnymi? Jeśli tak, proszę je opisać.

Question Title

* 10. Czy współpracował już Pan/i z Amnesty International w ramach projektów edukacyjnych z zakresu praw człowieka? Jeśli tak, to jakich?

Question Title

* 11. Z czego był/a Pan/i zadowolony/a w ramach realizacji tych projektów? Co by Pan/i zmienił/a?

Question Title

* 12. Czy spotyka się Pan/Pani z trudnościami w realizacji projektów
edukacyjnych z zakresu praw człowieka? Jeśli tak, proszę podać przykład/y.

Question Title

* 13. Jakie tematy z zakresu edukacji praw człowieka uważa Pan/Pani za największe wyzwanie?

Question Title

* 14. Czy ma Pan/Pani możliwość komunikacji po szkoleniu za pomocą narzędzi internetowych (głównie email, media społecznościowe, skype)?

Question Title

* 15. Zgody i oświadczenia:

W razie pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Ziółkowską – aleksandra.ziolkowska@amnesty.org.pl
Po kliknięciu na przycisk WYŚLIJ FORMULARZ Twoje dane zostaną zapisane.

T