Réamhrá/Introduction

Question Title

* 1. Cén aois thú?/What age are you?

Question Title

* 2. Cén leibhéal oideachais atá agat/What level of education do you have?

Question Title

* 3. Ar labhraíodh Gaeilge ar bith i do theach nó i measc do theaghlaigh? / Was any Irish spoken in your house / among your family?


T