Giriş - Q7

 
20% of survey complete.
Avrupa Konseyi’nin Eğitim Birimi son zamanlarda  demokratik vatandaşlık ve kültürlerarası yetkinlik konularına referans teşkil edecek (Avrupa Konseyi ve başka diğer kurumlar tarafından geliştirilmiş mevcut yetkinlik modellerine dayanan) yeni bir çerçeve geliştiriyor. Bu çalışmanın amacı söz konusu çerçevenin eğitim planlamasında ve öğretimde kullanılmasıdır. Bize aşağıdaki anketi doldurarak yardımcı olursanız çok müteşekkir oluruz. Anketi doldurmanız yaklaşık olarak 45 dakikanızı alacaktır.

Bu proje kapsamında, demokratik vatandaşlık ve kültürlerarası yetkinlik için gerekli değerler, tutumlar, beceriler, bilgi ve anlayışı içine alan yeni bir kuramsal model geliştirdik. Model, öğrenciler tarafından edinilmesi gereken birbirinden farklı 20 unsur olduğunu savunuyor. Bu unsurlar şunlar:

Değerler
1. Diğer insanlara, onların haysiyetine ve insan haklarına değer vermek
2. Kültürel çeşitlilik ve kültürel başkalığa değer vermek
3. Demokrasi, adalet, dürüstlük, eşitlik ve hukukun üstünlüğüne değer vermek

Tutumlar
4. Kültürel başkalığa ve başka inançlara, dünya görüşlerine ve adetlere açık olmak
5. Başka insanlara, inançlara, dünya görüşlerine ve adetlere saygı ve hoşgörü göstermek
6. Vatandaşlık bilinci
7. Sorumluluk
8. Öz etkinlik
9.  Belirsizliğe karşı hoşgörü

Beceriler
10. Bağımsız öğrenme becerileri
11. Analitik ve eleştirel düşünme becerileri
12. Dinleme ve gözlemleme becerileri
13. Empati
14. Esneklik ve uyumluluk
15. Dilbilim, iletişim ve çok dillilik becerileri
16. İşbirliği becerileri
17. Çatışma çözme becerileri
 
Bilgi ve eleştirel anlayış
18. Kendine yönelik bilgi ve eleştirel anlayış
19. Dil ve iletişime yönelik bilgi ve eleştirel anlayış
20. Dünyaya ilişkin bilgi ve eleştirel anlayış (siyaset, hukuk, insan hakları, kültür, kültürler, dinler, tarih, medya, ekonomiler, çevre ve sürdürülebilirlik dahil)
 
Şu süreçte bir öğrencinin bu unsurlara ne derecede sahip olduğunu ölçmekte kullanılabilecek belirleyicileri geliştirme sürecindeyiz. Belirleyici, bir öğrencinin unsurlardan birine sahip olduğu takdirde gerçekleştirebileceği bir şeyin ifadesi veya tarifi anlamına geliyor. Örneğin, eğer bir öğrenci işbirliği becerilerine sahipse bir belirleyici örneği şu olabilir: “Bir grubun üyesi olarak çalışırken grup hedeflerine ulaşmak için diğer grup üyeleriyle birlikte sürekli iyi çalışır.” Eğer bir öğrenci sorumluluk duygusuna sahipse, bir belirleyici örneği şu olabilir: “Kendi hatalarının sorumluluğunu aldığını gösterir.”

Bu zamana kadar modeldeki unsurları kapsayan 990 tane belirleyici taslağı geliştirdik. Bu unsurlardan 30 tanesinin ne kadar faydalı olduğunu saptamak için sizin yardımınızı rica ediyoruz. Bu çerçevede her belirleyici için iki tip soruya cevap vermeniz gerekiyor.

T