Yr ydym yn gofyn i'r rhai sydd wedi cyflwyno ceisiadau cynllunio'n ddiweddar am eu profiad nhw o'r gwasanaeth a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Cynllunio. Bydd hyn yn ein helpu ni i wybod pa bethau yr ydym yn eu gwneud yn dda a'r pethau y mae angen inni eu gwella. Byddwn yn ddiolchgar petaech yn llenwi'r holiadur hwn, fydd yn ein helpu ni i wella'n gwasanaeth i chi. Bydd eich atebion yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol.
EICH CAIS

Question Title

* 1. Rhowch y rhif cyfeirnod am eich cais cynllunio mwyaf diweddar

Question Title

* 2. A oedd y cais hwn ar eich cyfer chi eich hunan neu a oeddech yn gweithredu fel asiant i'r ymgeisydd?

CYN ICHI GYFLWYNO'CH CAIS CYNLLUNIO

Question Title

* 3. A wnaethoch chi gysylltu a'r Gwasanaeth Cynllunio i drafod eich bwriadau cyn ichi gyflwyno'ch cais cynllunio?

Question Title

* 4. Pa mor fodlon oeddech chi a'r cymorth a gawsoch?

T