Screen Reader Mode Icon

Hoi


Bedankt voor het invullen van enquete 1. Nog geen enquete ingevuld? Vul dan eerst enquete 1 in vóórdat je deze enquete invult. 
 
Veel dank alvast!
 
De interventies van WiS groeien door naar een volgend niveau binnen de interventiedatabase. De enquetes zijn een onderdeel van de procesevaluatie die hiervoor wordt afgenomen onder deelnemende scholen. Daarnaast gebruiken we de resultaten als input voor de update 2020-2021.

Question Title

* 1. Welke module is gebruikt? En welke lessen zijn uitgevoerd?

Question Title

* 2. Heb je bepaalde onderdelen/lessen overgeslagen?

Question Title

* 3. Heb je de lijn van de les uit het handboek gevolgd bij de uitvoering van de lessen? 

Question Title

* 4. Ben je, over het algemeen gezien, tevreden over je uitvoering van de lessen Living Loving? 

Question Title

* 5. Heeft er een groepsgesprek plaats gevonden?

Question Title

* 6. Als er een groepsgesprek heeft plaats gevonden ben je geconfronteerd geweest met ongewenst gedrag, houding, taalgebruik en/of visie? 

  Behoorlijk Een beetje Weinig Helemaal niet
Gedrag
Houding
Taalgebruik
Visie

Question Title

* 7. Wat vindt je van de lessen? 

  Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht
Methodiek (didactiek)
Aansluiten bij belevingswereld 
Ruimte voor eigen inbreng
Materialen (filmpjes, digitaal materiaal, werkboek, handboek, portaletc.)

Question Title

* 8. Zijn de leerlingen gegroeid tijdens de lessen?

  Ja, veel Ja, een beetje Weinig Nee 
De lessen heeft de leerlingen iets geleerd
De lessen heeft de leerlingen geholpen de eigen mening te vormen
De lessen heeft de leerlingen geholpen om makkelijker over seksualiteit te praten 

Question Title

* 9. Zijn er verbeterpunten voor de methode? 

Question Title

* 10. Mogen wij je benaderen voor een diepte-interview? We zullen dan doorvragen over de uitvoering en de verloop van de lessen relaties en seksualiteit. Dit wordt telefonisch afgenomen er duurt ongeveer 15 minuten.

0 of 10 answered
 

T