Dotazník o veřejných zakázkách

Universita Karlova ve spolupráci s konsorciem zahraničních universit v současnosti provádí výzkum zaměřený na problémy při zadávání veřejných zakázek. Naším cílem je získat srovnatelná data za více státu a na základě jejich srovnání identifikovat hlavní problémy veřejného zadávání a navrhnout konkrétní věci pro zlepšení systému veřejného zadávání v jednotlivých zemích.

 

Prosíme Vás o pomoc s vyplněním dotazníku.

Question Title

* 1. Kolik roků zkušeností máte se zadáváním veřejných zakázek v režimu zákona?

T