Question Title

* 1. Jakie są najtrudniejsze etapy/zadania procesu zbierania danych niefinansowych i tworzenia raportu w tym obszarze, które – Twoim zdaniem – warto zautomatyzować?

Proszę wymienić co najmniej 3 kluczowe etapy/zadania.

Question Title

* 2. Co stanowi największe przeszkody w Twojej organizacji do zastosowania specjalizowanego narzędzia do obsługi procesu zbierania i raportowania danych niefinansowych?

Proszę wymienić co najmniej 3 kluczowe przeszkody.

Question Title

* 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby komunikacji dot. niniejszego konkursu (poinformowanie o rozstrzygnięciu).

Question Title

* 4. Imię i nazwisko Uczestnika konkursu

Question Title

* 5. Nazwa pracodawcy (pełna nazwa reprezentowanej firmy)

Question Title

* 6. Telefon kontaktowy

Question Title

* 7. Służbowy adres e-mail

Question Title

* 8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (wysyłka newslettera Diaphane).

T